Yapı Kredi’den ekonomiye 918 milyar TL kaynak

Yapı Kredi’nin 2023 yılının 1. çeyrek finansal sonuç­ları açıklandı. Buna göre, Yapı Kredi yılın ilk çeyreğinde Tür­kiye ekonomisine 918 milyar li­ra kaynak sağladı. Bu dönem­de bankanın toplam aktifleri 1,2 trilyon liraya net kârı da 12,6 milyar liraya ulaştı. Bankanın ilk çeyrekte nakdi kredi hacmi 623 milyar TL, toplam müşte­ri mevduatı da 779 milyar lira oldu. Yapı Kredi Üst Yönetici­si (CEO) Gökhan Erün, deprem felaketiyle sarsılan 2023’ün ilk çeyreğinde, yaraları sarmak ve ülke ekonomisine kaynak sağ­lamayı sürdürmek için çalış­tıklarını belirtti. Erün, deprem felaketine rağmen, gücünü al­dıkları Türkiye ekonomisine duydukları sorumlulukla, eko­nomiye bu dönemde 918 mil­yar TL’lik kaynak sağladıkları­nı aktararak, “Aktif büyüklüğü­müz 1,2 trilyon TL’ye ulaşırken, öz kaynak kârlılığımız yüzde 39,7; sermaye yeterlilik rasyo­muz ise yüzde 16,5 oldu. Nakdi kredi hacmimiz 623 milyar TL olurken, buradaki pazar payı­mız özel bankalar arasında yüz­de 15,5; müşteri mevduatında ise yüzde 15,3 olarak gerçekleş­ti. Önümüzdeki dönemde de ül­kemiz ekonomisine ve tüm pay­daşlarımıza değer yaratmak için kararlılıkla çalışmayı sür­düreceğiz” dedi.

KOBİ’lere desteğimiz sürecek

KOBİ’lere sağladıkları finan­sal desteği artırarak hem firma­lara hem de faaliyet gösterdik­leri sektörlere katkı sağlamayı çok önemsediklerinin altını çi­zen Erün, şunları kaydetti:

“KOBİ’lerimiz bizim için stratejik bir öneme sahip. Kü­resel anlamda zorlu koşulla­ra rağmen yılın ilk çeyreğinde reel sektörü desteklemeye de­vam ettik. Mobil onay fonksi­yonuyla KOBİ müşterilerimi­zin yaptığı işlemlerin yüzde 73’ünü ıslak imzaya gerek kal­madan dijital olarak tamamla­malarını sağladık.. Dijital ban­kacılıkta bugüne kadar birçok ilke imza attık. Yalnızca tekno­loji dünyasını takip eden ve on­dan fayda sağlayan bir banka ol­manın ötesine geçerek teknolo­ji üreten ve özellikle de finansal teknolojilere yön veren bir ku­rum olmayı hedefliyoruz. Ak­tif her 10 müşterimizden 9’u di­jital bankacılığı tercih ediyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde mo­bil üzerinden, şubeye gitmeden müşterimiz olan kullanıcıları­mız önceki yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.”

“Worldcard ile liderliğimiz devam ediyor”

Gökhan Erün, Türkiye’yi kredi kartı ile tanıştıran banka olarak Türkiye’de pek çok ilki hayata geçirdiklerini ve sektöre öncülük ettiklerini işaret etti. Erün, “Sanal kart dahil Worldcard ile kredi kartı adedinde yüzde 15,2’lik pazar payımız ile liderliğimiz devam ediyor. Bu başarının arkasında altyapımıza ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların payı büyük. Fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırların kalktığı günümüzde, dijital ve kartlı ödeme sistemlerindeki dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz. Tüm bu yenilikçi yatırımlarımız ve dijital dönüşümümüz sayesinde, müşterilerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlendiriyoruz” diye konuştu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*